Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

POSJETNICE SA UKRIVANIM RELJEFOM

 

Debossing je kada se tekst utisne u karticu. Udubljeni ispis izgleda zapanjujuće na debelim kartonima, kao što je naša debela reciklirana bijela ploča ili teškim papirima u boji od 540 g/m2 naviše. Kartice u boji i bijele kartice odgovaraju slijepom ispisu s utisnutim reljefom za izradu vaših vrhunskih posjetnica. Utiskivanje daje dubinu, teksturu i profesionalni element dizajna pamučnih kartica.

VRIJEME OBRADE

10 - 14 radnih dana nakon odobrenja umjetničkog djela + tranzit*


* Dodajte 2-4 radna dana za sljedeće značajke/dizajne: rubnu foliju, rubnu boju, izrez po narudžbi ili složene dizajne.


* Vrijeme obrade ovisi o složenosti i veličini posla. Slobodno nas kontaktirajtena info@ispisaticards.com.hk  ili putem WhatsApp sa svim pitanjima koja možda imate.

colored paper debossed foiled business cards
colored paper business card printing

debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business kartice debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed posjetnice s utisnutim reljefom vizitke s utisnutim reljefom vizitke s utisnutim reljefom utisnute vizitke s utisnutim reljefom s kartice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom utisnute posjetnice s utisnutim reljefom utisnute posjetnice s utisnutim reljefom utisnute vizitke s utisnutim reljefom utisnute vizitke 

debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business kartice debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed business cards debossed posjetnice s utisnutim reljefom vizitke s utisnutim reljefom vizitke s utisnutim reljefom utisnute vizitke s utisnutim reljefom s kartice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom posjetnice s utisnutim reljefom 

colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing colored paper business card printing 

bottom of page